Regulamin imprez Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Gminny  Ośrodek Kultury w Tworogu.
 2. Przez imprezę rozumie się wszelkie wydarzenia kulturalne oraz spotkania i kursy organizowane i/lub współorganizowane przez GOK.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie.
 2. W   przypadku   gdy  liczba   uczestników   imprezy   jest  ograniczona,  o  wpisie na listę Uczestników  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  GOK  zastrzega  możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.

 

III.  Zmiany terminu imprezy

 1. GOK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.
 2. GOK zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.
 3. Informacja dotycząca odwołania imprezy przesyłana jest na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu lub telefonicznie.
 4. GOK poinformuje mailem lub telefonicznie, zgłaszającego na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

 

IV. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

 1. Zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. Zmianami) GOK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez GOK w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia/warsztatów oraz w celach komunikacji pomiędzy GOK a Uczestnikiem.
 2. Poprzez przystąpienie do udziału w Imprezie, uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOK.
 3. GOK zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzonych przez GOK, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez GOK, w publikacjach GOK, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez GOK, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. GOK zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia,  w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 5. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez GOK i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez GOK w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań GOK jest obowiązany zgłosić to pisemnie Dyrektorowi.

 

V. Odpowiedzialność

 1. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprez oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody GOK i prowadzącego imprezę.
 2. GOK oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie imprezy maja charakter wyłącznie edukacyjny. GOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie imprezy, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

Lokalizacja

ul. Zamkowa 1
42-690 Tworóg

Kontakt

Tel.: +48 32 450 81 34
Tel.: +48 512 950 842
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia

Pon-Śr, Pt    9.00 - 18.00
So-Nie zamknięte